Samarbeid med Helsespesialisten

ComCare Solutions er stolt samarbeidspartner med Helsespesialisten; en av Norges ledende på formidling av helsetjenester.

I samarbeid med Helsespesialisten har ComCare levert trådløse knapper og pagere til IbsenSykehuset i Porsgrunn.

Pagingsystemet er svært enkelt i bruk og fungerer slik at pasienter på postoperativ får utdelt en halssnor med en knapp som de kan trykke på hvis de har behov for assistanse. Personalet får da beskjed via en pager om hvor og hva slags tjeneste det blir bedt om. I tillegg er hver operasjonsstue utstyrt med en knapp slik at personale kan tilkalle øyeblikkelig hjelp eller assistanse.

«Systemene kan enkelt tilpasses den daglige driften og frigjør kapasitet blant de ansatte, samtidig som pasientene får en god og trygg opplevelse», uttaler daglig leder ved IbsenSykehuset.

ComCare Solutions AS leverer skreddersydd tilkallingssystemer som er spesielt godkjent for sykehus med tanke på radiostøy og signalforstyrrelser. Alle våre systemer benytter 100 % trådløs teknologi som gir sykehuset eller klinikken en stor fleksibilitet. Flyttes enseng kan man også flytte tilkallingsknappen.

 

Systemet har bidratt til at pasientene kan føle seg tryggere og personalet kan på en enkel måte kommunisere med hverandre når det er akutt.
Astrid Sykepleier, IbsenSykehuset