Vi lytter til kundene våre og tilbyr fleksible finansieringsløsninger

Fordeler ved leasingavtale

En leasingavtale varer i 36 måneder. Når avtalen utløper står man fritt til å kjøpe ut produktet eller fornye avtalen.

Rente- og gebyrfritt

Ingen store investeringer

Du eier ikke produkter som faller i verdi

Bedre likviditet med lav månedskostnad

Fordeler ved delbetaling

Du kan dele opp kjøpesummen i inntil 12 månedlige beløp. Når siste avdrag er betalt, eier du selv varene.

Ingen gebyrer

Lav rentekostnad

Du fordeler kostnaden over flere måneder

Du eier selv produktet etter at hele beløpet er betalt

Ta kontakt slik at vi kan finne den optimale løsningen for din bedrift.